Общи Условия и споразумение за членство в " Клуб ДАЛВИТА"

 

1 . Апликацията за членство влиза в сила в деня , когато клиентът е поръчал и платил пакет продукти от компания ДАЛВИТА ЕООД и наред с това автоматично се сключва договор за членство в клуб ДАЛВИТА.

2 . За да се регистрира клиентът е необходимо да посочи спонсор - човек , който го препоръчва.

3 . Всеки член на " Клуб ДАЛВИТА" може да бъде регистриран като потребител в " Клуб ДАЛВИТА" само веднъж, и в базата данни може да получи само един номер за членство .

4 . С електронно съгласяване за членство в " Клуб ДАЛВИТА" той/тя получава неговия / нейния уникален номер, който се дава автоматично от системата , и парола , която се изпраща на сътрудника , на неговия / нейния и-мейл адрес , посочен при регистрацията , автоматично.

5 . Компанията ДАЛВИТА ЕООД не носи отговорност за евентуални щети , причинени от разкриването на регистрационния номер или паролата на трети страни от страна на члена.

6 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" може да стане пълнолетно физическо лице, Е.Т или юридическо лице .

7 . Компанията ДАЛВИТА ЕООД може да откаже да приеме апликацията за членство в случаи че ръководството на компанията е преценило че лицето може да се нанесе вреда на ДАЛВИТА

8 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" има право да върши рекламни и консултантски услуги в полза на търговска марка ДАЛВИТА и да регистрира нови членове , а също така, и директно да продава продуктите ДАЛВИТА от негово / нейно собствено име и за негова / нейна собствена сметка като независим субект . В такъв случай, той / тя се задължава да спазва съответните закони и инструкции , да подава данъчната си декларация и други справки .

9. Ако членът на " Клуб ДАЛВИТА" изиска изплащане на комисионна като юридическо лице той / тя се задължава да информира фирмата и да предостави на ДАЛВИТА ЕООД актуално извлечение от търговския регистър, позволяващ съответната стопанска дейност, и данни за регистрация по ДДС ( ако има) , в зависимост от случая може да е и в последствие. Подписва се допълнителен договор и въз основа на него биват изплащани комисионните. Условие за сключване на Договор за дистрибуция е закупуване на начален комплект, освен ако това не е изпълнено в миналото.

10 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" който не е ангажиран с бизнес активност, може да закупува продуктите на марката само за негова / нейна лична употреба , или на неговите / нейните членове и приятели на семейството, в зависимост от случая.

11 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА", който се занимава с продажба на продуктите ДАЛВИТА като физическо лице, може да представя продуктите на панаири, фестивали и други подобни събития , но въпреки това изключително за целите на рекламата или препоръката ( регистриране ) на нови членове в " Клуб ДАЛВИТА". Той / тя няма право да продава продуктите в магазини и улични сергии , както и в интернет продажби или по някакъв друг начин , който е в противоречие с принципа на директна продажба . Продажбата чрез личен интернет магазин на продажна цена не е забранено .

12 . Koмпания ДАЛВИТА ЕООД , не носи отговорност за това, че членът на " Клуб ДАЛВИТА" не е получил необходимите разрешения за стопанска дейност, не плаща съответните данъци, такси или не изпълнява всякакви други задължения към държавата, произтичащи от неговата / нейната стопанска дейност .

13 . Всеки член на " Клуб ДАЛВИТА" се задължава да предостави на клиентите на " Клуб ДАЛВИТА" кандидатите за сътрудничество и сътрудниците от неговата / нейната мрежа информация за цените , свойствата и наличността на продуктите от предложенията на ДАЛВИТА по начин, който е ясен и идентичен с данните в тематичните информационни , рекламни и промоционални материали, публикувани от компанията ДАЛВИТА ЕООД , по отношение на факта , че продуктите на компания ДАЛВИТА са оригиналните продукти на DALVITA . В никакъв случай член на " Клуб ДАЛВИТА" не може да дава заблуждаваща информация на лицата, заинтересувани от продуктите или от сътрудничество с ДАЛВИТА по никакъв начин.

14 . Всеки член на " Клуб ДАЛВИТА" е длъжен да представя продуктите и да сътрудничи с потенциални клиенти и заинтересовани лица, по начин, съответстващ на информацията в публикациите и презентационните материали , публикувани от компания ДАЛВИТА ЕООД .

15 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" се задължава да закупи начален комплект , според актуалната оферта на компанията, чрез неговия / нейния членски номер или директно от клубове на ДАЛВИТА, от където той / тя трябва да бъде регистриран, и от който трябва да му бъдат изплащани комисионните .

16 За изплащане на комисионна или право на отстъпка за конкретния месец е необходимо да бъде направена лична покупка члена на " Клуб ДАЛВИТА" за конкретния месец с обща минимална сума от 30 точки.

17 . " Клуб ДАЛВИТА" дава възможност на всеки член да постигне съотвена квалификация , чрез преминаване на обучение , в рамките на цялостната система на обучение на компанията.

18. Право на изплащане на комисионна от " Клуб ДАЛВИТА" се основава на постигането на определена квалификация-ранг , която е посочена в БОНУСНАТА ПРОГРАМА на ДАЛВИТА, след изпълнението на всички споменати условия; комисионната може да се реализира чрез прилагане на отстъпка за покупка на стоки, съгласно това споразумение като физическо лице или изплащане на комисионната по банкова сметка на сътрудника на базата на сключения договор за дистрибуция , след 25-то число в следващия месец .

19 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" има право да закупува продуктите ДАЛВИТА без никакво ограничение на минимални и максимални количества, чрез своя бек офис или в клон на Компанията в страната , където той / тя е подписал апликацията за членство , а в други клонове на Компания ДАЛВИТА има право на закупува продуктите с максимална сума от 500 точки за един календарен месец .

20 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" носи отговорност за приемането на пратките с продукти поръчани от него / нея и е длъжен да заплати за тях преди получаването им , с наложен платеж, по банков път или в наш клуб. В случай на неспазване на сроковете и връщането на поръчаните стоки той / тя трябва да възстанови на Компания ДАЛВИТА ЕООД разходите, свързани с изпращането и връщането на пратката. Повторното връщане на пратка с продукти поръчани от ДАЛВИТА ЕООД може да се разглежда като причина за прекратяване на споразумението за сътрудничество и членство. Компания ДАЛВИТА ЕООД има право да откаже изпълнението на поръчките на член на " Клуб ДАЛВИТА" , който поне един път е нарушил това правило , както и има право на приспадане разходите, свързани с изпращането и връщането на пратката от комисионната на сътрудника. В случай, че приспадането на разходите , свързани с изпращането и връщането на пратката не е възможно , то се начислява от комисионната на члена на " Клуб ДАЛВИТА" , ако и това не е възможно Компания ДАЛВИТА ЕООД има право да прекрати изпълнението на други поръчки на този сътрудник до уреждане на начислените разходи.

21 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" се задължава да закупува продукти от негово / нейно собствено име и за негова / нейна собствена сметка. Той / тя не е служител на компанията ДАЛВИТА ЕООД и е строго забранено да се предствя като такъв.

22 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" получава точки за всеки закупен продукт по актуален ценоразпис, има право да бъде информиран за списъка с продукти, както и броя на точките, които получава за покупка на конкретния продукт ДАЛВИТА , така че те биха могли да се пресметнат преди пускането на всяка поръчка .

23 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" се задължава да се въздържа от всякакви дейности , които биха могли да застрашат доброто име на компаниите ДАЛВИТА ЕООД или всеки друг клон на компанията ДАЛВИТА и продуктите предлагани от компанията , особено от разпространението на невярна информация , която може да им навреди , а също и по всякакъв друг начин , по-специално в резултат на незаконно сравнение и прилагането на сравнителната реклама с продуктите на други марки .

24 Членът на " Клуб ДАЛВИТА" е длъжен да поиска одобрение от ДАЛВИТА ЕООД за публикуване на материал или реклама, съдържаща логото, търговската марка или изразите "DALVITA", "DALVITA World" и "ДАЛВИТА България". Без одобрението на ДАЛВИТА той / тя нямат право да публикува или да прави реклама, съдържаща тези данни. Членът на " Клуб ДАЛВИТА" не може да променя външния вид / опаковката на продуктите или етикета на ДАЛВИТА.

25 .Членството в " Клуб ДАЛВИТА" позволява да се работи и в трети страни , в която няма клон на " Клуб ДАЛВИТА" , с писменото разрешение на ДАЛВИТА ЕООД/ World при условие , че се спазват съответните закони на конкретната държава .

26 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" се задължава да спазва всички промени в информационните материали на ДАЛВИТА, Общите условия за членство в " Клуб ДАЛВИТА" и свързаните с тях материали , доставени до него / нея от компанията ДАЛВИТА ЕООД по електронен път или публикувани по друг възможен начин .

27. Компания ДАЛВИТА не забранява регистрацията на членове на " Клуб ДАЛВИТА" в други компании, но наред с това категорично забранява привличането на членове на " Клуб ДАЛВИТА" в други компании.

28. Всички модификации на всички правила и условия на ДАЛВИТА са валидни и в сила от деня на издаването им . Промяната на Общите условия не води до недействителност и неефективност на вече сключено споразумение за сътрудничество.

29 . Споразумението за сътрудничество може да бъде прекратено

а) двустранно споразумение на договарящите се страни,

б ) едностранно прекратяване от всяка страна , що се отнася до ДАЛВИТА, само в случай на повтарящо се нарушаване на Общи Условия за членство в " Клуб ДАЛВИТА" . A период на предизвестие е един календарен месец .

30 . Членът на " Клуб ДАЛВИТА" губи неговия / нейния дял в изплащането на комисионните в случай на прекратяване на членството в " Клуб ДАЛВИТА".

31. Членът на " Клуб ДАЛВИТА" , който не е направил поръчка в течение на 12 месеца поне за 30 точки, автоматично се прекратява неговото членство и той може да се регистрира отново.

32. Членът на " Клуб ДАЛВИТА" не заплаща членска такса.

33. Член на " Клуб ДАЛВИТА" няма право да променя спонсора си, освен ако това не е уредено в писмено съгласие със фирмата и спонсорската линия, след изтичане на 12 месечна неактивност.

34. Съгласен/а съм ДАЛВИТА ЕООД да получава кредитна информация /справка/ за мен. Съгласен/а съм личните ми данни да се събират, съхраняват, обработват и използват, ако това се налага във връзка с членството в клуба.

35 . Въпросите , които не са регулирани от споразумението за членство и свързаните с тях условия или правила , се уреждат от разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и неговите изменения и свързаните с тях общозадължителени разпоредби на законите в Република България .

Нашият бюлетин